Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom udostępniamy Państwu możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia bez wychodzenia z domu. W tym celu należy wypełnić formularz poniżej oraz przesłać go do nas. Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Państwem w celu uzupełnienia informacji, przedstawimy Państwu najlepsze rozwiązania oraz wystawimy polisę, która trafi do Państwa pocztą.

Imię i Nazwisko dziecka:

Imię i Nazwisko rodzica:

Adres:

Pesel dziecka:

Pesel rodzica:

Telefon kontaktowy do rodzica:

Adres email rodzica:

Uprawiana dyscyplina sportowa:

Przynależność klubowa:

Jestem zainteresowany opcja:
OszczędnyOptymalnyMaksymalnyPrestiż

Początek ochrony ubezpieczeniowej:

Potwierdzam, że wszystkie odpowiedzi są pełne, kompletne i prawdziwie oraz, że nie zatajano żadnych informacji mogących mieć wpływ na decyzję Ubezpieczyciela

Przeczytałem i akceptuje "warunki przetwarzania danych osobowych"