AdobeStock_158229763-1024x510

NNW AKADEMIA

Powołując się na Ustawę o Sporcie (Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r.),
a dokładniej na art.38, każdy klub sportowy czy kadra narodowa musi
ubezpieczyć swoich zawodników od następstw nieszczęśliwego wypadku.
Niestety, kluby występujące szczególnie w niższych ligach nie zawsze
wywiązują się z tego obowiązku. Należy pamiętać, że ubezpieczenie to nie
tylko zabezpieczenie zawodników to także narzędzie do budowania zaufania
oraz relacji z zawodnikiem. Odpowiedni zakres i sumy ubezpieczenia pozwalają
zawodnikowi udać się do dobrego specjalisty, uczęszczać do świetnego
rehabilitanta, wykonać kompleksowe badania czy poddać się koniecznemu
zabiegowi nie czekając długich miesięcy na termin z NFZ. To wszystko przekłada
się na szybszy powrót zawodnika do pełnej dyspozycji.

– Specjalna oferta na wyłączność dla naszych klientów
– Prosty i szybki proces zawarcia umowy
– Bezimienna forma ubezpieczenia
– Pakiety podstawowy, optymalny, rozszerzony i maksymalny od 20 osób

OFERTA UBEZPIECZENIA

 • Śmierć na wskutek NW*
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW*
  Trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe, nierokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji.
 • Koszty leczenia - następstwa NW*
  Koszty leczenia – niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z leczeniem prowadzonym na zlecenie i pod kontrolą lekarza, mającym na celu uzyskanie przez Ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych w wyniku nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu lub narządów;
 • Koszty rehabilitacji - wskutek NW*
  Koszty rehabilitacji – niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z rehabilitacją stanowiącą integralną część leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, prowadzoną na zlecenie i pod kontrolą lekarza, mającą na celu uzyskanie przez ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych w wyniku nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu lub narządów;
 • Wstrząśnienie mózgu - wskutek NW*
  Wstrząśnienie mózgu - powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku zespół objawów klinicznych, wystepujących po urazie głowy, charakteryzujący się utratą przytomności z niepamięcią wsteczną, po którym następuje wyzdrowienie bez ubytków neurologicznych
 • Uciążliwe leczenie - wskutek NW*
  Uciążliwe leczenie – leczenie Ubezpieczonego, niezbędne w związku z zaistnieniem nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego Ubezpieczony był hospitalizowany nieprzerwanie przynajmniej 5 dni. Jako pierwszy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu liczony jest dzień rejestracji, a jako ostatni - dzień wypisu ze szpitala;
 • Zakup przedmiotów ortopedycznych
  Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – rodzaje przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wymienione w Załączniku nr 2 do niniejszych OWU;

Minimalny

13/ rocznie
13/ rocznie
 • 5.000 zł
 • 5.000 zł
 • 1.250 zł

Podstawowy

25/ rocznie
25/ rocznie
 • 5.000 zł
 • 5.000 zł
 • 2.500 zł
 • 1.000 zł
 • 200 zł
 • 100 zł
 • 1.250 zł

Optymalny

45/ rocznie
45/ rocznie
 • 10.000 zł
 • 10.000 zł
 • 4.000 zł
 • 2.000 zł
 • 300 zł
 • 200 zł
 • 1.250 zł

Rozszerzony

75/ rocznie
75/ rocznie
 • 20.000 zł
 • 20.000 zł
 • 6.000 zł
 • 4.000 zł
 • 400 zł
 • 300 zł
 • 2.500 zł

Prestiż

213/ rocznie
213/ rocznie
 • 60.000 zł
 • 60.000 zł
 • 12.000 zł
 • 6.000 zł
 • 500 zł
 • 600 zł
 • 2.500 zł

Ogólne Warunki Ubezpieczenia