AdobeStock_158229763-1024x510

OFERTA UBEZPIECZENIA DLA AKADEMII SPORTOWYCH

Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy

Ubezpieczający: Dziecięce oraz młodzieżowe Kluby sportowe będące klientami SAFESPORT

Ubezpieczony: Członkowie Klubu sportowiego do wieku 19 rok życia

Rodzaj dyscypliny sportowej: Wszystkie dyscypliny sportowe z wyłączeniem sportów wysokiego ryzyka. Ochrona ubezpieczenia obejmuje sporty walki: karate, judo, zapasy, teakwondo

Forma: Grupa bezimienna (warunkiem ubezpieczenia w formie grupowej bezimiennej jest ubezpieczenie wszystkich członków Klubu sportowego)

Zakres ubezpieczenia: Następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w okresie odpowiedzialności WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group, na terytorium całego świata

Warianty ubezpieczenia

Zakres ograniczony – następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu w ramach przynależności do Klubu (zajęcia, zawody sportowe/rozgrywki, treningi) oraz podczas drogi do i z miejsca uprawiania sportu w ramach przynależności do Klubu (zajęcia, zawody sportowe/rozgrywki, treningi).

 • Śmierć na wskutek NW*
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW*
  Trwały uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy, określone przez lekarza orzecznika Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group na podstawie przedstawionych dokumentów medycznych;
 • Złamanie kości
 • Zwrot kosztów leczenia - następstwa NW*
  Koszty leczenia – następstw nieszczęśliwych wypadków są niezbędne z medycznego punktu widzenia, zalecone przez lekarza, udokumentowane i związane z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową, koszty: 1) wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji; 2) zakupu lekarstw i środków opatrunkowych; 3) transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium. Za koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uważa się również koszty badań diagnostycznych, koszty leczenia usprawniającego oraz koszty odbudowy stomatologicznej zębów, o ile zostały uszkodzone wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową.
 • Zwrot kosztów rehabilitacji - wskutek NW*
  Koszty rehabilitacji – terapia medyczna zalecona przez lekarza, mająca na celu przywrócenie możliwie najpełniejszej sprawności psychofizycznej układu kostno–mięśniowo-nerwowego oraz wyeliminowanie zaburzeń i reakcji psychicznych. W rozumieniu OWU, za leczenie usprawniające uważa się również rehabilitację;
 • Wstrząśnienie mózgu z potwierdzoną niepamięcią lub utratą przytomności bez hospitalizacji
 • Wstrząśnienie mózgu - hospitalizacja 1-2 dni
 • Wstrząśnienie mózgu - hospitalizacja powyżej 2 dni
 • Stłuczenie mózgu
 • Zadośćuczynienie za doznany ból - wskutek NW*
 • Zakup przedmiotów ortopedycznych
  Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – wszelkie elementy niezbędne w celu wspomagania procesu leczniczego, takie jak: gorsety, protezy, ortezy, kule, stabilizatory, aparaty ortopedyczne, okulary oraz aparaty słuchowe;

Minimalny

10/ rocznie
10/ rocznie
 • 5.000 zł
 • 5.000 zł
 • 5.000 zł
 • 50 zł
 • 100 zł
 • 200 zł
 • 500 zł
 • 1.500 zł

Podstawowy

24/ rocznie
24/ rocznie
 • 5.000 zł
 • 5.000 zł
 • 5.000 zł
 • 2.500 zł
 • 1.000 zł
 • 50 zł
 • 100 zł
 • 200 zł
 • 500 zł
 • 1.250 zł

Optymalny

44/ rocznie
44/ rocznie
 • 10.000 zł
 • 10.000 zł
 • 10.000 zł
 • 4.000 zł
 • 2.000 zł
 • 100 zł
 • 200 zł
 • 400 zł
 • 1.000 zł
 • 200 zł
 • 3.000 zł

Rozszerzony

250/ rocznie
250/ rocznie
 • 35.000 zł
 • 35.000 zł
 • 35.000 zł
 • 8.000 zł
 • 4.000 zł
 • 350 zł
 • 350 zł
 • 700 zł
 • 700 zł
 • 400 zł
 • 10.500 zł

Zakres pełny – następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu w ramach przynależności do Klubu (zajęcia, zawody sportowe/rozgrywki, treningi), podczas drogi do i z miejsca uprawiania sportu w ramach przynależności do Klubu (zajęcia, zawody sportowe/rozgrywki, treningi) oraz w życiu prywatnym (ochrona całodobowa)

 • Śmierć na wskutek NW*
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW*
  Trwały uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy, określone przez lekarza orzecznika Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group na podstawie przedstawionych dokumentów medycznych;
 • Złamanie kości
  Świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia lub stłuczenia mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest w wysokości procentu sumy ubezpieczenia przypisanego do danego urazu określonego w tabeli (OWU, str. 11), nie więcej jednak niż w wysokości 100% tej sumy ubezpieczenia.
 • Zwrot kosztów leczenia - następstwa NW*
  Koszty leczenia – następstw nieszczęśliwych wypadków są niezbędne z medycznego punktu widzenia, zalecone przez lekarza, udokumentowane i związane z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową, koszty: 1) wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji; 2) zakupu lekarstw i środków opatrunkowych; 3) transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium. Za koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uważa się również koszty badań diagnostycznych, koszty leczenia usprawniającego oraz koszty odbudowy stomatologicznej zębów, o ile zostały uszkodzone wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową.
 • Zwrot kosztów rehabilitacji - wskutek NW*
  Koszty rehabilitacji – terapia medyczna zalecona przez lekarza, mająca na celu przywrócenie możliwie najpełniejszej sprawności psychofizycznej układu kostno–mięśniowo-nerwowego oraz wyeliminowanie zaburzeń i reakcji psychicznych. W rozumieniu OWU, za leczenie usprawniające uważa się również rehabilitację;
 • Wstrząśnienie mózgu z potwierdzoną niepamięcią lub utratą przytomności bez hospitalizacji
 • Wstrząśnienie mózgu - hospitalizacja 1-2 dni
 • Wstrząśnienie mózgu - hospitalizacja powyżej 2 dni
 • Stłuczenie mózgu
 • Zadośćuczynienie za doznany ból - wskutek NW*
 • Zakup przedmiotów ortopedycznych
  Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – wszelkie elementy niezbędne w celu wspomagania procesu leczniczego, takie jak: gorsety, protezy, ortezy, kule, stabilizatory, aparaty ortopedyczne, okulary oraz aparaty słuchowe;

Minimalny

15/ rocznie
15/ rocznie
 • 5.000 zł
 • 5.000 zł
 • 5.000 zł
 • 50 zł
 • 100 zł
 • 200 zł
 • 500 zł
 • 1.500 zł

Podstawowy

37/ rocznie
37/ rocznie
 • 5.000 zł
 • 5.000 zł
 • 5.000 zł
 • 2.500 zł
 • 1.000 zł
 • 50 zł
 • 100 zł
 • 200 zł
 • 500 zł
 • 1.250 zł

Optymalny

67/ rocznie
67/ rocznie
 • 10.000 zł
 • 10.000 zł
 • 10.000 zł
 • 4.000 zł
 • 2.000 zł
 • 100 zł
 • 200 zł
 • 400 zł
 • 1.000 zł
 • 200 zł
 • 3.000 zł

Rozszerzony

375/ rocznie
375/ rocznie
 • 35.000 zł
 • 35.000 zł
 • 35.000 zł
 • 8.000 zł
 • 4.000 zł
 • 350 zł
 • 350 zł
 • 700 zł
 • 700 zł
 • 400 zł
 • 10.500 zł