PROCES ZAWARCIA POLISY:

WYPEŁNIJ FORMULARZ
ODEŚLIJ WYPEŁNIONE ZAŁĄCZNIKI
SKONAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ
OTRZYMUJESZ POLISE
 

ANKIETA:

W jakim wieku jest ubezpieczony?
0-1819-6465+

Czy jesteś zainteresowany ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku?
TAKNIE

Czy jesteś zainteresowany ubezpieczeniem od skutków wystąpienia udaru mózgu/zawału serca?
TAKNIE

Czy ubezpieczony uprawia wyczynowo sport lub sporty wysokiego ryzyka?
TAKNIE


FORMULARZ:

NAZWA KLUBU:

ADRES KLUBU:

OSOBA DECYZYJNA:

TELEFON KONTAKTOWY OSOBY DECYZYJNEJ :

ADRES E-MAIL:

ILOŚĆ OSÓB TRENUJĄCYCH W KLUBIE:

ILOŚĆ TRENERÓW:

DYSCYPLINY UPRAWIANE W KLUBIE:

JESTEM ZAINTERESOWANY OPCJĄ: MinimalnyPodstawowyOptymalnyMaksymalnyPrestiż

POCZĄTEK OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ:

OKRES UBEZPIECZENIA: MiesiącRokInne

UWAGI, PREFEROWANE WARUNKI:

WYRAŹ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH*
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Safesport Paulina Tymicka ul. Jutrzenki 14/4, 20-538 Lublin. Dane będą przetwarzane w celu określenia preferencji lub wymagań i potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych oraz w celu przedstawienia oferty. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.