Wróć do góry

Ubezpieczenie klubu sportowego

Ubezpieczenie dla klubów sportowych
1

Ubezpieczenie dla klubów sportowych

Każdy z klubów sportowych ma obowiązek ubezpieczenia wszystkich członków ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Należy pamiętać, że dodanie do ubezpieczenie refundacji kosztów leczenia i rehabilitacji to nie tylko zabezpieczenie zawodników to także narzędzie do budowania zaufania oraz relacji z zawodnikiem. Odpowiedni zakres i sumy ubezpieczenia pozwalają zawodnikowi udać się do dobrego specjalisty, korzystać z pomocy świetnego rehabilitanta, wykonać kompleksowe badania czy poddać się koniecznemu zabiegowi nie czekając długich miesięcy na termin z NFZ. To wszystko przekłada się na szybszy powrót zawodnika do pełnej dyspozycji - coś na czym zależy zarówno klubowi jak i zawodnikowi.

„1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz zawodnik kadry narodowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku sportowego, a w przypadku zawodnika kadry narodowej — na polskim związku sportowym.„

Ustawa o sporcie, art. 38

Szukasz ubezpieczenia dla Akademii Sportowej?

Grupowe ubezpieczenie NNW, forma bezmienna, możliwośc ubezpieczenia zawdoników do 19 roku życia.

1

Ubezpieczenie drużyny

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadku oraz kosztów leczenia i rehabilitacji to najważniejsze ubezpieczenie skierowane do klubów sportowych. Obowiązek tej polisy reguluje zarówno ustawa jak i wytyczne wszystkich lig zawodowych. Skontaktuj się z nami a my przygotujemy odpowiednią ofertę ubezpieczenia dla Twoich zawodników.

2

Ubezpieczenie kontraktu

W trakcie naszej współpracy z klubami widzimy rosnące zainteresowanie ubezpieczeniem kontraktu sportowego. Jest to świetne narzędzie do minimalizowania ryzyka wypłaty wynagrodzenia dla niezdolnego do gry zawodnika. Ubezpieczamy również kontrakty obcokrajowców. Skontaktuj się z nami i zadbaj o bezpieczeństwo płynności finansowej Klubu.

3

Ubezpieczenie OC klubu

Jedno z obowiązkowych ubezpieczeń w procesach licencyjnych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczy prowadzonej działalności statutowej oraz posiadanego mienia. Ubezpieczenie za dodatkową składkę może zostać rozszerzone o odpowiedzialność cywilną najemcy czy organizatora imprez, które nie spełniają kryteriów imprez masowych.

4

OC organizatora imprez masowych

Zgodnie z artykułem 53. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ciąży na organizatorach imprez masowych, które mają charakter odpłatny. Ubezpieczenie powinno obejmować szkody wyrządzone uczestnikom. W hali sportowej impreza masowa zaczyna się od 300 osób a w przypadku imprez na stadionie od 1000.

Chcesz otrzymać ofertę?

Wypełnij i wyślij krótki formularz a my prześlemy ofertę ubezpieczenia