12
43
 
Powołując się na Ustawę o Sporcie (Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r.), a dokładniej na art.38, każdy klub sportowy czy kadra narodowa musi ubezpieczyć swoich zawodników od następstw nieszczęśliwego wypadku. Niestety, kluby występujące szczególnie w niższych ligach nie zawsze wywiązują się z tego obowiązku. Należy pamiętać, że ubezpieczenie to nie tylko zabezpieczenie zawodników to także narzędzie do budowania zaufania oraz relacji z zawodnikiem. Odpowiedni zakres i sumy ubezpieczenia pozwalają zawodnikowi udać się do dobrego specjalisty, uczęszczać do świetnego rehabilitanta, wykonać kompleksowe badania czy poddać się koniecznemu zabiegowi nie czekając długich miesięcy na termin z NFZ. To wszystko przekłada się na szybszy powrót zawodnika do pełnej dyspozycji.