Wróć do góry

Ubezpieczenie akademii sportowej

ubezpieczenie sportowe dla akademii
Oferta
1

Ubezpieczenie NNW dla klubów sportowych

Grupowe ubezpieczenie NNW dla klubów sportowych zrzeszających młodzież to jeden z naszych najnowszych projektów.

Wspólnie z towarzystwem ubezpieczeniowym Wiener przygotowaliśmy program skierowany do klubów, które w swoich strukturach zrzeszają młodzież do 19 roku życia.

Oferta skierowana jest do dziecięcych oraz młodzieżowych klubów sportowych trenujące wszystkie dyscypliny sportu z wyłączeniem sportów wysokiego ryzyka. Co ważne kluby sportów walki również mogą skorzystać z naszego programu!

Ubezpieczenie działa na terenie całego świata w trakcie uprawiania sportu w ramach przynależności do Klubu np. zajęcia, zawody, mecz oraz podczas drogi do i z miejsca uprawiania sportu. Dla klubów, które chcą zaangażować rodziców w opłacenie składki istnieje możliwość rozszerzenie polisy o ochronę całodobową.

Cieszy nas duże zainteresowanie naszą ofertą. Zdecydowanie najczęściej wybieranym pakietem jest pakiet podstawowy ze składką 24 zł za osobę w skali roku.

Bezimienna

forma zawarcia polisy

Minimum

formalności

Wygodny

zakup polisy online!

U-19

ubezpieczymy zawodników do 19 roku życia

2

Zaufali Nam

Z naszego programu ubezpieczenia nnw dla klubów sportowych skorzystało już ponad 30 klubów, poniżej przedstawiamy kilka z nich:

Elana Toruń

Elana Toruń

MKS Lublin

MKS Lublin

UKS Varsovia

UKS Varsovia

AGAPE Warszawa

AGAPE Warszawa

Ursus Warszawa

Ursus Warszawa

Forza Wrocław

Forza Wrocław

3

Poznaj naszą ofertę

3

Zapoznaj się z ofertą

 • Śmierć na wskutek NW*
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW*
  Trwały uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy, określone przez lekarza orzecznika Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group na podstawie przedstawionych dokumentów medycznych;
 • Złamanie kości
  Świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia lub stłuczenia mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest w wysokości procentu sumy ubezpieczenia przypisanego do danego urazu określonego w tabeli (OWU, str. 11), nie więcej jednak niż w wysokości 100% tej sumy ubezpieczenia.
 • Zwrot kosztów leczenia - następstwa NW*
  Koszty leczenia – następstw nieszczęśliwych wypadków są niezbędne z medycznego punktu widzenia, zalecone przez lekarza, udokumentowane i związane z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową, koszty: 1) wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji; 2) zakupu lekarstw i środków opatrunkowych; 3) transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium. Za koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uważa się również koszty badań diagnostycznych, koszty leczenia usprawniającego oraz koszty odbudowy stomatologicznej zębów, o ile zostały uszkodzone wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową.
 • Zwrot kosztów rehabilitacji - wskutek NW*
  Koszty rehabilitacji – terapia medyczna zalecona przez lekarza, mająca na celu przywrócenie możliwie najpełniejszej sprawności psychofizycznej układu kostno–mięśniowo-nerwowego oraz wyeliminowanie zaburzeń i reakcji psychicznych. W rozumieniu OWU, za leczenie usprawniające uważa się również rehabilitację;
 • Wstrząśnienie mózgu z potwierdzoną niepamięcią lub utratą przytomności bez hospitalizacji
 • Wstrząśnienie mózgu - hospitalizacja 1-2 dni
 • Wstrząśnienie mózgu - hospitalizacja powyżej 2 dni
 • Stłuczenie mózgu
 • Zadośćuczynienie za doznany ból - wskutek NW*
 • Zakup przedmiotów ortopedycznych
  Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – wszelkie elementy niezbędne w celu wspomagania procesu leczniczego, takie jak: gorsety, protezy, ortezy, kule, stabilizatory, aparaty ortopedyczne, okulary oraz aparaty słuchowe;

Minimalny

10/ rocznie
10/ rocznie
 • 5.000 zł
 • 5.000 zł
 • 5.000 zł
 • 50 zł
 • 100 zł
 • 200 zł
 • 500 zł
 • 1.500 zł

Podstawowy

24/ rocznie
24/ rocznie
 • 5.000 zł
 • 5.000 zł
 • 5.000 zł
 • 2.500 zł
 • 1.000 zł
 • 50 zł
 • 100 zł
 • 200 zł
 • 500 zł
 • 1.250 zł

Optymalny

44/ rocznie
44/ rocznie
 • 10.000 zł
 • 10.000 zł
 • 10.000 zł
 • 4.000 zł
 • 2.000 zł
 • 100 zł
 • 200 zł
 • 400 zł
 • 1.000 zł
 • 200 zł
 • 3.000 zł

Rozszerzony

250/ rocznie
250/ rocznie
 • 35.000 zł
 • 35.000 zł
 • 35.000 zł
 • 8.000 zł
 • 4.000 zł
 • 350 zł
 • 350 zł
 • 700 zł
 • 700 zł
 • 400 zł
 • 10.500 zł
4

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia

Pobierz

Tabela uszczerbku na zdrowiu

Pobierz

Karta produktu

Pobierz

Wniosek

Pobierz
5

Jak ubezpieczyć akademię sportową?

Aby ubezpieczyć klub sportowy należy pobrać wniosek, uzupełnić go i odesłać wbudowanym formularzem lub na adres mailowy [email protected]

1

Pobierz
wniosek

2

Wypełnij i odeślij
wniosek

3

Opłać
składkę

4

Podpisz
i odeślij polisę

5

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Kiedy działa ubezpieczenie?

Towarzystwo odpowiada za wypadki, które powstały podczas uprawiania sportu w ramach przynależności do Klubu (zajęcia, zawody sportowe/rozgrywki, treningi) oraz podczas drogi do i z miejsca uprawiania sportu w ramach przynależności do Klubu (zajęcia, zawody sportowe/rozgrywki, treningi). Za dodatkową składkę ochronę można rozszerzyć do całodobowej.

Czy muszę przekazywać listę zawodników trenujących w Klubie?

Nie ma takiej potrzeby, każdy z klubów może zawrzeć polisę w formie bezimiennej. Klub określa we wniosku łączną ilość zawodników i na tej podstawie zostaje wystawiona polisa.

Jaka jest minimalna ilość ubezpieczonych osób?

Naszym programem można objąć grupy minimum 20 osobowe. Jeżeli prowadzisz mniejszą Akademię i potrzebujesz ubezpieczenia skontaktuj się z nami. Przygotujemy ofertę indywidualną.

Czy w trakcie trwania polisy mogę zmienić wariant ubezpieczenia na wyższy?

Tak, istnieje taka możliwość. Aby dokonać zmiany wariantu konieczne wykonanie jest aneksu. Poinformuj nas o tym, że chcesz zmienić warunki ubezpieczenia a my zajmiemy się resztą.

Czy otrzymam fakturę?

Polisa sama w sobie jest dokumentem księgowym. Aby uwzględnić polisę w kosztach prowadzenia działaności klubu przekaż do księgowości podpisaną polisę. To samo tyczy się rozliczenia dotacji miejskiej, dokument polisy jest wystarczający aby uwzględnić koszt ubezpieczenia w dotacji.