Wróć do góry

Ubezpieczenie OC trenera

Ubezpieczenie dla trenerów
Oferta
1

Ubezpieczenie OC dla trenera

Prowadzisz zajęcia sportowe z dziećmi, jesteś trenerem personalnym, prowadzisz zajęcia fitness, jesteś instruktorem nurkowania czy może jesteś trenerem profesjonalnej drużyny seniorskiej? Praca trenera to wielka radość, ale i ogromna odpowiedzialność. Prowadzący działalność, trener lub instruktor odpowiada pośrednio za zdrowie i życie swoich podopiecznych oraz innych osób, które mogłyby doznać szkody w wyniku takiej działalności lub aktywności sportowej. Dlatego warto zastanowić się nad ubezpieczeniem OC trenera. Trenując dzieci i młodzież bywa, że trener nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego co może się wydarzyć w trakcie treningu. Niestety, wypadek podczas treningu to wypadek pod opieką trenera. Jak inaczej zareaguje rodzic dziecka, podopieczny czy kursant kiedy dowie się, że my jako trener posiadamy odpowiednie ubezpieczenie z którego w razie potrzeby osoba poszkodowana będzie mogła skorzystać.

2

Polskie Stowarzyszenie Treningu Motorycznego

Wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Treningu Motorycznego przygotowaliśmy specjalną ofertę ubezpieczenia OC Sport dla członków stowarzyszenia.

Sprawdź jak zostać członkiem stowarzyszenia na oficjalnej stronie PSTM.

3

Oferta ubezpieczenia OC trenera

 • Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
 • OC najemcy ruchomości dla osoby związanej ze sportem (klauzula nr 8)
  KLAUZULA NR 8
  ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI O SZKODY POWSTAŁE W RZECZACH RUCHOMYCH, Z KTÓRYCH UBEZPIECZONY KORZYSTAŁ NA PODSTAWIE UMOWY NAJMU, DZIERŻAWY, UŻYTKOWANIA, UŻYCZENIA, LEASINGU LUB INNEJ PODOBNEJ FORMY KORZYSTANIA Z CUDZEJ RZECZY (OC NAJEMCY RUCHOMOŚCI):

  1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
  2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
  1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie;
  2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych;
  3) powstałych w pojazdach lub ich wyposażeniu lub rzeczach pozostawionych w tych pojazdach;
  4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  3. W rozumieniu niniejszej klauzuli zwierzęta nie są rzeczami ruchomymi.
 • Rozszerzenie zakresu terytorialnego dla osoby związanej ze sportem (cały świat)
  KLAUZULA NR 3
  ROZSZERZENIE ZAKRESU TERYTORIALNEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI O SZKODY, KTÓRE POWSTAŁY NA TERENIE CAŁEGO ŚWIATA

  Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody, które powstały na terenie całego świata.

Minimalny

123/ rocznie
 • 50.000 zł

Podstawowy

152/ rocznie
 • 100.000 zł

Optymalny

245/ rocznie
 • 150.000 zł
 • 50.000 zł

Maksymalny

640/ rocznie
 • 200.000 zł
 • 50.000 zł
 • 100.000 zł

Prestiż

990/ rocznie
 • 200.000 zł
 • 100.000 zł
 • 100.000 zł
4

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia

Pobierz

Karta produktu

Pobierz