Wróć do góry

Ubezpieczenie sportowe dla dziecka

Nieszczęśliwe następstwa wypadku dziecka
Oferta
1

Ubezpieczenie sportowe dla dziecka

Dzieci to dzieci. Odkrywają świat, uczą się na błędach i zaskakują kreatywnością.

Trenując są jeszcze bardziej narażone na kontuzję. Nawet gdybyśmy chcieli, nie jesteśmy w stanie cały czas ich kontrolować. Na szczęście na nieprzewidziane zdarzenia można się przygotować. Nie uchronimy Twojego dziecka przed wypadkiem, ale jeśli się wydarzy, dzięki ubezpieczeniu, towarzystwo wspomoże Cię w jego powrocie do zdrowia. Niezależnie od tego, gdzie zdarzy się kontuzja czy wypadek: szkoła, trening, obóz sportowy, ferie czy wakacje w Polsce lub zagranicą (należy pamiętać jednak, że ubezpieczenie nie obejmuje swoim zakresem kosztów leczenia i rehabilitacji poza granicami RP - do tego służą ubezpieczenia turystyczne), będziesz pewny, że Twoje dziecko ma zapewnioną ochronę w każdym miejscu i w każdej chwili 24/7. Bez względu czy Twoja pociecha trenuje w szkolnym zespole, z kolegami na podwórku czy należy do klubu sportowego będzie stale objęta ochroną.

Szczególnie polecamy ubezpieczenie rodzicom młodych sportowców w wieku 15-18 lat. Jest to moment w którym mogą przytrafić się poważne kontuzje, które wymagają kosztownego zabiegu ortopedycznego lub równie kosztownej rehabilitacji.

Nie czekaj, sprawdź poniżej nasze pakiety ubezpieczenia dla Dzieci i kup ubezpieczenie online!

2

Co wyróżnia ofertę?

Wygodna

forma zakupu polisy online!

Całodobowa

ochrona na całym świecie

Sport

w zakresie ubezpieczenia

Kompleksowa

ochrona Twojego dziecka

Szeroka

oferta wariantów ubezpieczenia

3

Poznaj naszą ofertę

3

Indywidualne ubezpieczenie NNW dla dziecka

 • Śmierć na wskutek NW*
 • Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW*
  Trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe, nierokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji.
 • Koszty leczenia - następstwa NW*
  Koszty leczenia – niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z leczeniem prowadzonym na zlecenie i pod kontrolą lekarza, mającym na celu uzyskanie przez Ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych w wyniku nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu lub narządów;
 • Koszty rehabilitacji - wskutek NW*
  Koszty rehabilitacji – niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z rehabilitacją stanowiącą integralną część leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, prowadzoną na zlecenie i pod kontrolą lekarza, mającą na celu uzyskanie przez ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych w wyniku nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu lub narządów;
 • Koszty obduowy stomatologicznej wskutek NW*
  Koszty odbudowy stomatologicznej – niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty poniesione przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż 6 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku, w związku z odbudową stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego, stanowiącą integralną część leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, prowadzoną na zlecenie i pod kontrolą lekarza
 • Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • Pobyt w szpitalu wskutek NW* (do 180 dni)
  Pobyt w szpitalu – pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, trwający nieprzerwanie co najmniej 3 dni, służący przywróceniu lub poprawie zdrowia Ubezpieczonego. Jako pierwszy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu liczony jest dzień rejestracji, a jako ostatni - dzień wypisu ze szpitala. Jeżeli w czasie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nastąpił zgon Ubezpieczonego, okres pobytu w szpitalu liczony jest do daty zgonu Ubezpieczonego;
 • Czasowa niezdolność do nauki wskutek NW*
  Czasowa niezdolność do nauki – powstała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, czasowa niezdolność Ubezpieczonego do uczęszczania na zajęcia dydaktyczne przez osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i kontynuują naukę w trybie dziennym.Przez czasową niezdolność do nauki rozumie się czasową niezdolność do uczestnictwa we wszystkich zajęciach dydaktycznych. Zwolnienie tylko z zajęć wychowania fizycznego nie oznacza niezdolności do nauki w rozumieniu niniejszych OWU;
 • Wstrząśnienie mózgu - wskutek NW*
  Wstrząśnienie mózgu - powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku zespół objawów klinicznych, wystepujących po urazie głowy, charakteryzujący się utratą przytomności z niepamięcią wsteczną, po którym następuje wyzdrowienie bez ubytków neurologicznych
 • Koszty operacji plastycznych - następstwa NW*
  Koszty operacji plastycznych – koszty poniesione przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż 24 miesiące od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku, w związku z poddaniem się operacji plastycznej, stanowiącej integralną część leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, zleconej przez lekarza w celu usunięcia oszpeceń i okaleczeń powierzchni ciała Ubezpieczonego;
 • Uciążliwe leczenie - wskutek NW*
  Uciążliwe leczenie – leczenie Ubezpieczonego, niezbędne w związku z zaistnieniem nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego Ubezpieczony był hospitalizowany nieprzerwanie przynajmniej 5 dni. Jako pierwszy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu liczony jest dzień rejestracji, a jako ostatni - dzień wypisu ze szpitala;
 • Zakup przedmiotów ortopedycznych
  Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – rodzaje przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wymienione w Załączniku nr 2 do niniejszych OWU;

Minimalny

37rocznie
37rocznie
 • 15.000 zł
 • 5.000 zł
 • 10.000 zł
 • 2.000 zł
 • 2.000 zł
 • 1.500 zł
  (do 200zł/ząb)
 • 10.000 zł
 • 4.000 zł
  (40 zł/dzień do 14 dni,
  20 zł/ dzień powyżej 14 dni)
 • 500 zł
 • 2.000 zł
 • 500 zł
 • 3.000 zł

Optymalny

62rocznie
62rocznie
 • 25.000 zł
 • 5.000 zł
 • 20.000 zł
 • 2.500 zł
 • 2.500 zł
 • 1.500 zł
  (do 200zł/ząb)
 • 10.000 zł
 • 4.500 zł
  (45 zł/dzień do 14 dni,
  22,5 zł/ dzień powyżej 14 dni)
 • 500 zł
 • 2.500 zł
 • 750 zł
 • 6.000 zł

Maksymalny

90rocznie
90rocznie
 • 35.000 zł
 • 15.000 zł
 • 30.000 zł
 • 5.000 zł
 • 5.000 zł
 • 1.500 zł
  (do 200zł/ząb)
 • 10.000 zł
 • 6.000 zł
  (60 zł/dzień do 14 dni,
  30 zł/ dzień powyżej 14 dni)
 • 500 zł
 • 5.000 zł
 • 1.000 zł
 • 9.000 zł

Prestiż

173rocznie
173rocznie
 • 50.000 zł
 • 25.000 zł
 • 50.000 zł
 • 10.000 zł
 • 10.000 zł
 • 1.500 zł
  (do 200zł/ząb)
 • 20.000 zł
 • 10.000 zł
  (100 zł/dzień do 14 dni,
  50 zł/ dzień powyżej 14 dni)
 • 3.000 zł
 • 750 zł
 • 10.000 zł
 • 1.000 zł
 • 10.000 zł
4

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia

Pobierz

Karta produktu

Pobierz
bg1
s3
5

Jak ubezpieczyć dziecko?

Nasz system przeprowadzi Cię przez łatwy formularz, dzięki któremu uzupełnisz swoje dane, wybierzesz odpowiedni pakiet i opłacisz go otrzymując polisę ubezpieczenia na wskazanego maila.

1

Wybierz
pakiet

2

Wypełnij
formularz

3

Opłać
składkę

4

Pobierz
polisę

6

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Czy ubezpieczenie działa 24/h?

Tak, ubezpieczenie działa przez całą dobę na terenie całego świata. 

Czy ubezpieczenie obejmuje wyczynowe uprawianie sportu?

Tak. Ubezpieczenie obejmuje regularne i intensywne treningi w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych, jak również udział w zawodach, imprezach sportowych, obozach kondycyjnych i szkoleniowych, niezależnie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu.

Czy ubezpieczenie obejmuje sporty zimowe?

Towarzystwo odpowie za wypadki, które miały miejsce w trakcie jazdy na nartach oraz snowboardzie. Wyjątkiem są wypadki, które miały miejsce w trakcie zjazdów na nieoznakowanych szlakach – ta forma sportów zimowych uważana jest za sport wysokiego ryzyka. Należy jednak pamiętać, że refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji dotyczy jedynie kosztów poniesionych na terenie Polski. Przy zimowych wyjazdach za granicę Polski radzimy wykupić dodatkową polisę turystyczną, która w swoim zakresie posiadać będzie koszty akcji ratunkowych czy leczenia poza terytorium RP.

Jaki jest zakres polisy?

W zakresie ubezpieczenia znajdziemy kilkanaście zdarzeń dotyczących życia i zdrowia dziecka. Oprócz standardowych zakresów jak ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (np. złamanie ręki) polisa obejmuje także refundacje kosztów leczenia i rehabilitacji oraz wiele innych. Informację o wszystkich świadczeniach znajdziesz w tabeli powyżej, po kliknięciu w ikonkę “i” wyświetli się definicja świadczenia z OWU.

Jak zawrzeć umowę ubezpieczenia?

W celu ubezpieczenia swojego dziecka wciśnij przycisk “ubezpiecz dziecko”, wypełnij krótki formularz i przejdź do systemu transakcyjnego Generali. System sprawnie poprowadzi Cię przez cały proces. Po uzupełnieniu danych zostaniesz przekierowany do płatności online. Po opłaceniu składki na wskazanego w formularzu maila otrzymasz polisę w formie PDF. Hasło do otworzenia pliku to numer PESEL osoby, która zawierała polisę.