W chwili wystąpienia urazu należy niezwłocznie udać się do lekarza (służymy informacją, gdzie na terenie różnych miast można uzyskać poradę specjalisty). Uzyskać dokumentację medyczną opisującą diagnozę, zalecenia oraz opis odniesionych obrażeń. Na podstawie zaleceń lekarza należy podjąć leczenie, zachowując przy tym pełną dokumentację medyczną. Dokumentacja ta powinna obejmować cały przebieg kontuzji/choroby - od pierwszej wizyty bezpośrednio po zdarzeniu, aż do wizyty w której lekarz stwierdza zakończenie leczenia.

1. Pełna dokumentacja medyczna:
- dokumentacje z udzielenia pierwszej pomocy
- skierowania na badania diagnostyczne
- wyniki badań
- skierowania na rehabilitacje/zabiegi fizjoterapeutyczne
- raport z przebiegu rehabilitacji oraz specyfikacji zabiegów
- skierowanie na zabiegi / zabieg chirurgiczny
- karta informacyjna z leczenia szpitalnego / historia pobytu w szpitalu
- cała historia choroby
- zwolnienie/a lekarskie
- zaświadczenie o zakończeniu leczenia / zdolności do uprawiania sportu

2. Faktury (wystawione na poszkodowanego/ubezpieczonego):
- za leczenie lub rehabilitację
- za sprzęt rehabilitacyjny

3. Zgłoszenie szkody