Zadzwoń do nas!
+48 660 702 013

Piłkarze

Ubezpieczenie sportowe dla piłkarzy

Pomagamy zawodowym piłkarzom i piłkarkom dobrać odpowiednie do ich potrzeb ubezpieczenie sportowe. W trakcie analizy potrzeb wspólnie określimy gdzie czekają na Ciebie największe ryzyka i jak powinno zostać zbudowane Twoje ubezpieczenie.

Zakres Twojego ubezpieczenia może obejmować:

 • świadczenie z tytułu śmierci,
 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do uprawiania sportu,
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP,
 • świadczenie za leczenie uciążliwe,
 • następstwa zawału serca i udaru mózgu
 • usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP – zakres podstawowy

Dodatkowo ubezpieczenie warto rozszerzyć o następstwa chorób układu mięśniowo-szkieletowego. 

Dlaczego warto?
 • suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie

W wielu produktach ubezpieczeniowych sumy ubezpieczenia dotyczą odpowiedzialności towarzystwa np. w zakresie refundacji leczenia i rehabilitacji to sumy na jedno i wszystkie zdarzenie, oznacza to, że wykorzstując 100% sumy ubezpieczenia na leczenie i rehabilitację pierwszego urazu przy drugim urazie nie otrzymamy żadnej refundacji. Dbamy o to aby oferowane przez nas rozwiązania oferowały górną granicę odpowiedzialności na jedno zdarzenie

 • brak uzależenia refundacji leczenia i rehabilitacji od stwierdzonego uszczerbku

to kolejny argument dlaczego warto skorzystać z oferowanych przez nas rozwiązań. W większości przypadków aby towarzystwo przyjęło odpowidzialność za uraz i zrefundowało leczenie i/lub rehabilitację musi wypłacić świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku. Niestety częśc urazów, które wymagają kosztownego leczenia i/lub rehablitacji nie kwalifikują się do orzeczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu.

 • brak zwyżki za płatność w ratach

zapłacenie jednorazowo składki za polisę jest dla Ciebie problemem? Doskonale to rozumiemy dlatego umożliwamy Ci zawarcie polisy z dopasowanym do Ciebie schematem płatności. Składkę możesz opłacać z częstotliwością półroczną, kwartalną, dwumiesięczną i miesięczną.


Po ogromnym sukcesie naszych rozwiązań w świecie koszykówki, gdzie zaufała nam zdecydowana większośc Polskich zawodników na poziomie Ekstraklasy oraz I ligi sukcesywnie powiększamy portfolio swoich klientów o profesjonalnych piłkarzy i piłkarki. 

Na dziś ciągle pracujemy nad specjalną ofertę ubezpieczenia tak jak to ma miejsce w świecie koszykówki. Jeżeli szukasz miejsca gdzie oprócz polisy otrzymasz opiekę merytoryczną na wysokim poziomie oraz gwarancję dostarczenia Ci możliwe najlepszych rozwiązań ze świata ubezpieczeń to dobrze trafiłeś!

Dołącz do #TEAMSAFESPORT i przyczyń się do zbudowania profesjonalnej oferty dla zawodowych piłkarzy.

Zaufalinam

SPORTOWCY
KLUBY SPORTOWE