Wróć do góry

Zgłoś szkodę

Wydarzyło się najgorsze? Zgłoś szkodę
Strategia
1

Zbierz dokumentację medyczną

W chwili wystąpienia urazu należy niezwłocznie udać się do lekarza. Uzyskać dokumentację medyczną opisującą diagnozę, zalecenia oraz opis odniesionych obrażeń. Na podstawie zaleceń lekarza należy podjąć leczenie, zachowując przy tym pełną dokumentację medyczną. Dokumentacja ta powinna obejmować cały przebieg kontuzji/choroby – od protokołu zdarzenia, pierwszą wizytę lekarską aż do zakończenia leczenia.
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z przygotowanej przez nas check listy.

2

Wybierz firmę ubezpieczeniową i zgłoś szkodę przez formularz

Po prawej stronie znajdziesz przekierowanie do formularzy zgłoszenia szkody w każdym z towarzystw. Należy wybrać odpowiednie towarzystwo i uzupełnić formularz załączając do niego dokumenty medyczne. Dokumenty powinny być przygotowane w formie pdf. Polecamy grupować dokumenty medyczne w jednym pliku - dla przykładu wszystkie faktury w jednym pliku.

3

Oczekuj na odpowiedź towarzystwa

Po zgłoszeniu szkody oczekuj na odpowiedź ze strony towarzystwa, jeżeli nie dostarczysz wszystkich dokumentów towarzystwo może poprosić Cię o ich uzupełnienie.

-

Wybierz towarzystwo ubezpieczeniowe

w którym posiadasz ubezpieczenie. Możesz wyszukać ją na naszej stronie bądź rozpoznać po logo.

PZU

Zgłoszenie szkody w PZU następuje za pomocą formularza online.

Generali

Zgłoszenie szkody w Generali następuje za pomocą formularza online.

Wiener

Zgłoszenie szkody w Wiener następuje za pomocą formularza online.

InterRisk

Zgłoszenie szkody w InterRisk następuje za pomocą formularza online.

4

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

W jakim czasie muszę zgłosić szkodę?

W przypadku ubezpieczenia NNW szkoda może być zgłoszona po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, w niektórych sytuacjach zaleca się jednak, żeby szkoda została zgłoszona w ciągu kilku dni od wydarzenia. Przedawnienie roszczeń z umów ubezpieczenia jest uregulowane w art. 819 § 1 kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że roszczenia przedawniają się z upływem trzech lat.

Jak zgłosić szkodę?

Szkodę zgłaszamy za pomocą formularza online. Link do formularza znajduje się w zakładce zgłoszenie szkody.

Jakie dokumenty muszę przesłać do zgłoszenia szkody?

Lista dokumentów, które mogą pomóc przy zgłoszeniu szkody znajdują się TUTAJ.

Ile wyniesie odszkodowanie?

Kwota odszkodowania uzależniona jest od sumy ubezpieczenia. Przykładowo, jeśli suma ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku wynosi 50 000 zł, to za każdy 1% orzeczonego trwałego uszczerbku zostanie wypłacone 500 zł. Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji czy wypłata z tytułu czasowej niezdolności do uprawiania sportu następuje maksymalnie do górnej granicy sumy ubezpieczenia.

W jaki sposób zostanie wypłacone świadczenie?

Najczęściej świadczenie wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu szkody.